Gospel Helsinki logomerkki

Palkitseva yhteistyö

Yhteistyö Gospelia Kaikille -projektin kanssa on palkitseva ja tyydyttävä kokemus. Olen saanut kunnian työskennellä yhdessä Nina Pakkasen ja Gospelia Kaikille -projektin, upeiden laulajien ja muusikoiden kanssa lukuisia kertoja. Joka kerta, kun työskentelen Gospelia Kaikille -projektin kanssa, olen usein hämmästynyt laadukkaasta laulusta, tarkan ja tarkkuutta vaativan musiikkisuorituksen, ammattimaisen järjestelyn ja valmistautumisen, uniikin luovuuden sekä kokemuksen tasosta. Vuosien varrella olen havainnut huolellisen harjoitusten ja konserttien suunnittelun johdonmukaisuuden, jossa musikaalisuus on aina korkeimmalla tasolla. Olen usein vaikuttunut kuoron kyvystä laulaa erilaisia gospel/hengellisiä musiikkityylejä erinomaisesti, tarkasti, ammattitaitoisesti ja intohimolla. Laulut voivat olla edistyneitä gospel-kappaleita, joissa on vaativia synkooppisia kompleksisia rytmejä ja monimutkaisia lauluharmonioita, mutta kuoro ja muusikot pystyvät toteuttamaan jokaisen laulun erinomaisesti ja tarkasti.

Gospelmusiikilla rikas historia ja perinne

Yhteistyö Nina Pakkasen ja Gospelia Kaikille -projektin kanssa on aina jännittävää, hauskaa ja innostavaa; se on todellinen siunaus! On palkitsevaa nähdä, kuinka eri musiikillisten taitotasojen omaavat laulajat yhdistyvät kuin olisivat laulaneet yhdessä vuosien ajan. Jokaisella harjoituksella olen todistanut, miten laulut ovat inspiroineet ja nostattaneet laulajia ja muusikoita. Laulajat saapuvat harjoituksiin innolla ja odotuksella, odottaen pääsevänsä aloittamaan iloisten gospel-laulujen harjoittelun, ystävystymään muiden tuttujen laulajien kanssa ja tapaamaan uusia laulajia sekä rakentamaan ystävyyksiä. Gospelia Kaikille -projekti tarjoaa osallistujille mahdollisuuden oppia ja laulaa uusia gospel- ja hengellisiä lauluja, mutta se on myös mahdollisuus laulajille oppia lisää tämän musiikkityylin rikkaasta historiasta ja perinteestä. Ammattimuusikkona, jolla on vuosien kokemus gospel-musiikin soittamisesta, säveltämisestä, laulamisesta ja opettamisesta, on äärimmäisen virkistävää tehdä yhteistyötä tällaisen ainutlaatuisen ja tärkeän musiikillisen organisaation kanssa. On suuri ilo ja riemu tehdä yhteistyötä suomalaisen organisaation kanssa, joka omaksuu ja arvostaa musiikkityyliä, joka on niin rakas afrikkalais-amerikkalaiselle perinnölle, juurille ja kulttuurille. Sydämeni täyttyy ilosta joka kerta, kun kuulen laulajien enkelimäiset äänet ja taitavat muusikot soittavat monia gospel-lauluja, jotka ovat niin kalliita afrikkalais-amerikkalaiselle kulttuurilleni ja joita lauletaan monissa afrikkalais-amerikkalaisissa kirkollisissa jumalanpalveluksissa ja konserteissa.

Gospelia Kaikille -projekti yhdistää niin laulajien kuin yleisönkin sydämet

Konserttien aikana olen nähnyt yleisön laulavan kuoron mukana, hymyilevän, taputtavan käsiään, nousevan seisomaan ja usein tanssivan ja liikkuvan yhdessä kuoron kanssa. Yleisöstä tulee yksi kuoron kanssa, ja siitä tulee kaunis ja ihana vuorovaikutteinen ja osallistuva kokemus. Yleisö muuttuu nopeasti konsertin katsojista vuorovaikutteisiksi osallistujiksi konsertin aikana. Se tuntuu lähes "taianomaiselta", mutta se on todellisuudessa Gospel-musiikin voima! Gospel-musiikki on yhtä paljon henkeä kuin sanoja ja ääntä. Monissa konserteissa olen nähnyt, miten musiikki liikuttaa ja inspiroi paitsi yleisöä myös kuoron laulajia ja muusikoita. Usein monet kuoron laulajista ja yleisöstä, kaikenikäiset, rodut, uskonnot, värit ja kulttuurit huomioiden, kertovat, miten musiikki on koskettanut heidän sydämiään, mieliään ja sielujaan ja ollut nostattavaa. Todellakin, gospel-musiikki on "Jeesuksen Kristuksen hyvät uutiset", ja Gospelia Kaikille -projekti koskettaa monien ihmisten, kuoron laulajien, muusikoiden ja yleisön sydämiä.

Gospel Glory -konsertti saa sinut haluamaan lisää!

On ilo ja kunnia saada taas mahdollisuus yhteistyöhön niin monien lahjakkaiden laulajien, muusikoiden ja solistien kanssa erinomaisen ja erinomaisen johtajan ja ohjaajan, rakkaan ystäväni ja kollegani Nina Pakkasen johdolla projektissa Gospelia kaikille. Todellakin, tämä sielua koskettava Gospel Glory -konsertti jättää varmasti sinut kaipaamaan ja haluamaan lisää!

- Gerald T. Smith

A rewarding and gratifying collaborating

Collaborating with the project Gospelia kaikille is a rewarding and gratifying experience. I’ve had the esteemed pleasure of working alongside Nina Pakkanen and the project Gospelia kaikille, the wonderful singers and musicians on numerous occasions. Each time I work with the project Gospelia kaikille, I’m often amazed at the high quality of singing, the precise and accurate musicianship, the professional organization and preparation, the unique creativity, and the overall experience. Over the years, I’ve observed the consistency of thoughtful planning of the rehearsals and concerts, whereby the musicality is always of the highest level. I’m often impressed at the choir’s ability to sing various styles of gospel/sacred music with such excellence, precision, expertise, and passion. The song selections are sometimes advanced gospel songs with challenging syncopated complex rhythms, and intricate vocal harmonies, but the choir and musicians are able to fully execute every song with excellence and accuracy.

The rich history and heritage of Gospel Music

In addition, working with Nina Pakkanen and the project Gospelia kaikille is always exciting, fun, and exhilarating; it’s truly a blessing! It’s rewarding to see how the choir singers of various musical skill levels and experiences come together and unite as though they have been singing together for many years. During each rehearsal I have witnessed how the songs have inspired and uplifted the singers and musicians. The singers arrive at the rehearsals with excitement and anticipation, as they eagerly await to start rehearsing and singing the joyous gospel songs, to fellowship with one another, to reunite with other familiar singers, and to meet new singers and build friendships, as well. The project Gospelia kaikille is not only a wonderful opportunity for the participants to learn and sing new gospel and sacred songs, but it’s an opportunity for the singers to be educated even more about the rich history and heritage of this genre of music.

As a professional musician with years of experience playing, composing, singing, and teaching gospel music, it’s extremely refreshing to collaborate with such a unique and vital musical organization. It gives me great happiness and joy to collaborate with a Finnish organization who embraces and appreciates a genre of music that is so dear to my African American Heritage, roots, and culture. My heart overflows with joy each time I hear the angelic voices of the singers and the skillful musicians play many of the gospel songs that are so dearly cherished and a part of the African American culture and sung during many of our African American church worship services and concerts.

Gospel Music touches hearts, minds and souls

During the concerts, I have witnessed the audience singing with the choir, smiling, clapping their hands, standing, and often also dancing and moving along with the choir. The audience becomes one with the choir, whereby it’s such a beautiful and wonderful interactive and engaging experience. The audience will quickly transform from being concert spectators, to interactive participants during the concert. It seems almost “magical”, but in reality, it is the power of Gospel music! Gospel music is about Spirit as much as it is the Lyrics and the Sound. During many of the concerts, I’ve seen how the music moves and inspires not only the audience, but the choir singers and musicians, as well. On numerous occasions many of the choir singers and audience attendees of all ages, races, creeds, colors, and cultures will share how the music has touched their hearts, minds, and souls, and has been uplifting. Indeed, Gospel music is the “Good News of Jesus Christ, and the project Gospelia kaikille is touching the hearts of numerous people, the choir singers, the musicians, and the audience attendees.

Gospel Glory concert will leave you longing and wanting for more

I am so excited and thrilled about our upcoming concert, Gospel Glory 2.12.2023 in Vanha kirkko. It’s going to be a powerful, fun-filled, energetic, and heartwarming concert that will surely bring a smile to your face, put clapping in your hands, stomping in your feet, and bring joy to your heart! We have prepared a wide variety of gospel songs from heart touching meditative ballads, traditional and contemporary gospel songs, beautiful gospel advent songs, and soul stirring up-tempo songs, that will bring you quickly to your feet! It’s a pleasure and honor to have the opportunity to collaborate once again with so many gifted and talented singers, musicians, and soloists under the superb and excellent leadership and direction of my dear friend and colleague, Nina Pakkanen and the project Gospelia kaikille. Indeed, this soul stirring Gospel Glory concert will surely leave you longing and wanting for more!

- Gerald T. Smith

Gospel konsertti Vanhassa kirkossa lauantaina 2.12. Solisteina Gerald T. Smith ja Laura Autio.

Gospelia Kaikille
Gospel Helsinki
feat. Laura Autio
feat. Gerald T. Smith
Gospel Helsinki Band
Konsertin johtaa Nina Pakkanen

Liput lippu.fi

Tiesitkö, että muistisairauteen johtavat muutokset voivat alkaa jo 20-30 vuotta ennen sairauden puhkeamista?  Kannattaa huolehtia aivoterveydestäsi mahdollisimman varhain. Aloita siis kuoroharrastus. Kuoroharrastus laittaa aivosi töihin ja edistää vuorovaikutusta, yhteishenkeä, onnellisuutta ja ehkäisee yksinäisyyttä. Laulaminen tekee hyvää niin keholle kuin mielelle.

Kuorolaulu on tiimityötä, jossa yhteisen päämäärän eteen tehdään työtä ja palkaksi saadaan niin musiikillinen kuin yhteisöllinenkin flow-tilan kaltainen kokemus. Kuorojen yhteisöllisyys vahvistaa myös yhteisöjen identiteettiä ja tärkeä osa kuorolaisuutta on erilaisten yhteisöjen palveleminen. Kuorolaiset lisäävät oman elinpiirinsä hyvinvointia esiintymällä mm. sairaaloissa ja palvelutaloissa sekä erilaisissa paikallisyhteisöjen tilaisuuksissa.

Helsingin ev. lut. seurakunnat tarjoavat kuorotoimintaa kaiken ikäisille ja harjoitustiloja monille kuoroyhdistyksille. Seurakuntien tiukkeneva rahatilanne ja tiloista luopuminen vaikuttaa suoraan kuorojen toimintamahdollisuuksiin ja vaikutukset ovat pitkällä aikavälillä huolestuttavia. Mistä jatkossa tilat yhteiskunnan hyvinvointia edistäville kuoroille?

Muistisairauksien yleistyminen voimakkaasti ikääntyvän väestön keskuudessa on herättänyt huomaamaan musiikin parantavan ja ennaltaehkäisevän vaikutuksen. Professori Teppo Särkämö tutkimusryhmineen tutkii musiikkipohjaisia kuntoutusmenetelmiä neurologisissa sairauksissa, kuten muistisairauksissa ja miten musiikkia voidaan hyödyntää hoidossa ja kuntoutuksessa. 

Ensivierailuni muistisairaiden osastolla helsinkiläisessä palvelukodissa oli mieleenpainuva. Pieni joukko vanhuksia, joihin ei saanut katsekontaktia eikä yhteyttä. Papin kanssa aloittaessamme tutun kansanlaulun tapahtui huoneessa vavisuttava muutos: huulet alkoivat liikkua laulun sanojen mukaan, vanhuksia nousi seisomaan laulaessaan, silmiin syttyi valo – hetken aikaa kaikki olivat läsnä ja siinä hetkessä mukana. Laulun loputtua tuo hetki päättyi ja aiempi tila palasi huoneeseen. Oli vaikea uskoa, että hetki sitten nämä ihmiset olivat olleet hereillä ja läsnä. Mikä vaikutus olisikaan säännöllisellä kuorolaululla?

Nina Pakkanen, Gospel Helsinki -kuoron taiteellinen johtaja

Olemme halunneet luoda juhlakonsertistamme kokonaisvaltaisen elämyksen, ja siksi hyödynnämme ilmaisussamme myös liikettä 🤩 Tässä koreografimme Laura Humppilan ajatuksia koreografioista ja niiden suunnittelusta:

”Koreografioiden suunnittelu on ollut antoisaa ja haastavaa. Se on ollut kuuntelua, intuitioon tarttumista, kuoron ja tanssijoiden liikkeiden sekä tilankäytön visuaalista kuvittelua, kokeilua ja dialogia. Koreografia sisältää yksittäisten kappaleiden liikkeiden lisäksi koko illan visuaalisen rakenteen. Toivon, että kokonaiskoreografia tukee kunkin kappaleen ja koko illan erityistä tunnelmaa.

Inspiraatiota olen saanut gospelin rytmisyydestä sekä kappaleiden luonteista ja rakenteista. Isolle kuorolle ja lavalle luominen asettaa työlle ehtoja ja samalla innostaa: Suuressa ryhmässä yksinkertaisetkin asiat, kuten katseen kääntäminen, on vaikuttavaa. Tanssijat ja kuoro välittävät musiikin tunnelmaa ja kunkin kappaleen erityisväriä. On inspiroivaa, että lopulta koreografia itsessään ottaa yleisön mukaansa ja rakentaa yhteisöllistä tunnelmaa – aivan kuten gospelmusiikki.

Juhlakonsertti on pysynyt elävänä ja muotoutunut lähes kolmen vuoden ajan. Se on vaatinut kaikilta sitoutumista ja uuden oppimista. Olen kiitollinen siitä innosta, jolla kaikki ovat olleet mukana pitkässä projektissa ja tukeneet toisiaan siinä. On jännittävää ja ihanaa, että nyt kuljemme yhdessä kohti konsertti-iltaa.”

Jos sinulla ei ole vielä lippua, voit ostaa omasi Ticketmasterista – nähdään Musiikkitalolla! ❤️

Torstai aamuna Bob Marovich niminen mies tuli luennoimaan kuorolle Gospel musiikin syntyhistoriasta. Marovichin luento on tietääkseni nauhoitettu ja kuorolaisten kuunneltavissa, jossakin kuoron arkistoissa. Mies kertoi Länsi-afrikkalaisten historiasta ja siitä kuinka mustat pakenivat huonoja oloja rotuerottelun “loppumisen” jälkeen Mississippin alueelta ja muualta Amerikan etelävaltioista. Osa kuorolaisista osti Marovichin kirjan “A City Called Heaven”. Avartavan luennon jälkeen kuoro lähti Jonaksen johdolla käymään legendaarisissa Gospel Kirkoissa. Kaikilla oli kuoropaidat päällä.

Bob Marovich – Introduction to Gospel Music

Hyppäsimme jälleen keltaisen koulubussin kyytiin, ja kuski kuljetti meidät Bronzevillen kaupunginosaan, Chicagon eteläpuolella. Oma katseeni vertaili kiivaasti paikallista esikaupunkialuetta edellisiltana näkemäämme pohjoispuoleen, jossa Stephen Kellyn johtama kuoro harjoitteli. Asuinrakennukset eivät näyttäneet yhtään “slummimmalta”. Tämä vain yksinkertaisesti oli nyt sitten sitä mustien asuinaluetta, jonne valkoiset eivät tulleet. Osa rakennuksista oli hieman huonommassa kunnossa, mutta ihmisillä oli hienoja autoja ja siistejä vaatteita päällään. Ymmärsimme vasta paljon myöhemmin, miten vaarallisilla vesillä olimme matkamme aikana päässeet käymään.

Päivän tavoitteena oli tutustua eri kirkkoihin, joissa gospelmusiikin alkuaikoina oli tapahtunut paljon merkittäviä asioita.

Pilgrim Baptist Church

Tästä kirkosta ei 2006 syttyneen tulipalon vuoksi ollut jäljellä kuin kiviset seinustat. Se oli tärkeä kirkko gospel musiikin synnyn vaikuttajana. Siellä pidettiin myös useita tilaisuuksia, joissa Martin Luther King puhui. Tulipalossa tuhoutui myös paljon vanhoja gospel nauhotteita ja nuotteja. Ajoimme sen ohi matkallamme seuraavaan kohteeseen.

Ebenezer Missionary Baptist Church

First Church of Deliverance

Fellowship Church

New Sound Gospel Records

Fellowshipistä lähdimme ajamaan kohti New Sound Gospel Records-levykauppaa (10723 S. Halsted st), joka oli kuulemma avattu “just for us” ja tottahan toki sen ovenpielessä luki “For Sale By Owner”. Kauppa oli pölyinen ja vailla ikkunoita. Se oli kuitenkin täynnä erilaisia Gospel C-kasetteja, CD:tä, DVD:tä, nuotteja, kirjoja ja muita oheistuotteita. Koin suuria tunteita tuota menneisyyteen katoavaa pikku liikettä ja sen ryppyistä omistajaa kohtaan. Mies neuvoi ja auttoi minkä kerkesi. Hän pisti musiikkia soimaan ja jutusteli hyväntuulisena kaikkien kanssa. Bussikuskimme tuli myös kauppaan, ja alkoi neuvoa kuorolaisia levyhankintojen kanssa. Kaupan omistaja hymyili taukoamatta leveästi kun kaikki 34 kurorolaista kävivät jonoon maksamaan löytämiään aarteita. Itse ostin James Moore and the Mississippi Mass Choir DVD:n sekä jonkin sortin top 20 gospel hittikokoelma CD:n, jonka kannessa komeili mm. Pastori Clay Evans, Fellowship Churchin perustaja.

New Faith Salem Baptist Church

Levykaupan jälkeen ajoimme vielä New Faith Salem Baptist Churchiin (10909 S. Cottage Grove) Se oli iso, valkoinen kirkko, moottoritien varrella. Sen käytävät olivat leveitä ja kaikesta näki, että se oli menestynyt ja nuori kirkko. Kaikki päivällä vierailemamme kirkot näyttivät homssuisen kotoisilta siihen verrattuna. Pitkien, leveiden käytävien päässä aukesi kirkkosali. Sekin oli rakennettu niin, että satapäinen yleisö näki hyvin lavalle, jossa kuoro lauloi. Eräs yksityiskohta, jonka olin huomannut eri kirkoissa tämän päivän aikana oli, että alttarilla oli usein sohvia tai mukavan näköisiä nojatuoleja, joissa pastori tai kenties hänen perheensä istui messun ajan.

New Faithissa n. 80 kuorolaisen kuoroharjoituksia nauhoitti pieni 9v. poika korkealla kameratuolilla keikkuen. Kuuntelimme hämmästyksen vallassa kuoroa, joka hioi eräänlaista Gospelpotpuria tulevaa esiintymistä varten. Lauloimme kuoron kanssaan “God is Good” ja lähdimme kotiin. Vaikka kohtaaminen oli ollut lyhyt, ei halauksista, hymyistä ja uteliaista kysymyksistä ollut tulla loppua. Jälleen kerran saimme osasksemme lämpimän vastaanoton ja aivan uudellaisen käsityksen “pahamaineisen alueen” asukkaista.

Itsellä parhaiten mieleen jäivät eri kirkkojen hyvin erilaiset tunnelmat ja tilanteet ihmisten kanssa, levykaupan kuihtuva hiljaisuus ja ajan pysähtyneisyys sekä vanhan miehen riemu. Muistan suuren valkoisen Salem-kirkon moottoritien vieressä, jossa oli ainakin kymmenen kuoroa ja valtava aula.

Kaikki sivuston kuvat Tuomo Björksten, ellei ku

Monet olivat heräilleet yöllä tai klo 4 eivätkä olleet saaneet unta enää sen jälkeen. Kaikissa huoneissa oli tuulettimet kovalla, ja joissakin huoneissa oli todella kylmä tuulettimien sulkemisesta huolimatta. Kaiken kaikkiaan tunnelma oli kuitenkin iloinen ja toiveikas. Aamupala tarjoiltiin klo 7-9 välisenä aikana. Jokainen tallusti kakkoskerroksen ruokalaan omaan tahtiinsa, joku seitsemältä, joku viittä vaille yhdeksän, juosten. Aamupalaksi oli erilaisia sokerileivonnaisia, croissantmaisia sämpylöitä ja paahtoleipää. Lisäksi tarjottiin kaurapuuroa, jota syötiin maidon ja voin kanssa perinteiseen tapaan. Lisäksi tarjolla oli maustamatonta jogurttia ja sokerikuorrutettua mysliä. Leivän päälle oli laittaa kahta eri juustoa, valmiiksi viipaleina. Muina aamuina tosinaan tarjolla oli myös joko banaaneja tai omenaa. Ruokalassa oli lattiasta kattoon ulottuvat isot ikkunat, joista näki kadulle. Ikkunan korkeudella katutason yllä kolisteli paikallisjuna, joka kiersi “Loopilla” ympäri aivan rakennuksen läheltä. Hostelli sijaitsi siis aivan kaupungin keskustassa. Kokoonnuimme kakkoskerroksen pienessä kokoustilassa aamulla ja kävimme läpi tulevan päivän ohjelmistoa.

Päivällä muut lähtivät tutustumaan Magnificent Mileen ja syömään Hancock Buildingiin. Itse jäin potemaan flunssaa ja kävin 800 metrin päässä Targetissa hakemassa tuoreita hedelmiä ja leipää. Kuorolaiset kävivät katsomassa valtavaa metallista The Bean-taideteosta ja söivät lounasta Hancock Buildingin yläkerrassa, josta oli hyvät näkymät koko kaupungin ylle. Ulkona oli edelleen 30 astetta.

Iltapäivällä menimme hostellin kanssa samassa korttelissa sijaitsevaan Willow Chicago kirkkoon harjoittelemaan. ( 50E Congress Parkway) Se oli pieni, vähän studiota muistuttava katutason huoneisto. Aulassa oli vastaanottotiskin lisäksi mukavan näköisiä nojatuoleja ja sohvapöytiä. Meidät otti vastaan pastori. Harjoittelimme klo 16 – 18 välillä Kaipaava ja God is Good biisejä. Tila jossa harjoittelimme, oli normaalisti lastenkerho käytössä. Huoneen yhdessä kulmassa oli pieni lava, joka oli koristeltu Ikean muovi lehdillä ja värikkäillä kankailla. Huoneessa oli kova ilmastointi, joka puhalsi kylmää ilmaa. Joonatan soitti saksofonia.

Illalla menimme syömään parin korttelin päähän Buddy Guy Legends nimiselle Blues clubille. (700S Wabash Ave.) Sisäänpääsymaksu oli 10 dollaria sillä livemusiikki oli alkamassa. Paikan seinät oli koristeltu eri artistien soittimilla ja muilla muistoesineillä. Live bändi soitti tuttuja kappaleita ja villitsi yleisöä. Suurin osa asiakkaista oli turisteja Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Meno oli hyvä, ja osa kuorolaisista jäi pitkäksikin aikaa sinne viettämään iltaa. Itse lähdin ensimmäisten joukossa hostellille. Jetlag painoi, sillä suomen aikaa oli varmaankin jo aamupäivä. Uni tuli kuitenkin nopeasti ja minä sekä huonekaverini Jenni heräsimme seuraavana aamuna hyvin levänneenä 8 tunnin yöunien saattelemana.

Sunnuntaina osallistuimme kahteen messuun. Toinen pidettiin Salem Baptist Churchissa, joka oli valtava betonirakennus lukuisine sisäänkäynteineen. Se oli Jonaksen sanoin suurin afroamerikkalainen kirkko Chicagossa, ja suuri se olikin. Suurin ikinä näkemäni kirkko yhtään missään. Tiedän, että on olemassa Hartwall arenaakin isompia kirkkoja mutta tämä on todellakin suurin jossa olen ikinä käynyt. Punakangaspäälysteiset tuolit kohosivat katon rajaan asti. Messu videoitiin ja sitä pystyi seuraamaan myös streamina netistä. Saarnan aiheena oli tyytyväisyys. Jotkut etsivät tyytyväisyyttä alkoholista, parisuhteesta, tatuoinneista, mutta aidon tyytyväisyyden tunteen voi saada vain Jeesuksesta. Saarna oli humoristinen ja keveä, vaikka aihe olikin vakava. Tuntui jo luontevalta nauraa ja ilmaista saarnan herättämiä tunteita ääneen huudahtaen “amen” tai “halleluja” sopivissa kohdin. Myös nyökyttelyä, taputuksia ja muita kuuntelun ja ymmärtämisen ilmaisuja käytettiin. Aivan lopussa, kolehdin aikana Gospel Helsinki päätyi lavalle laulamaan parrasvaloihin God is Good ja sen jälkeen se kiidätettiin takaisin paikoilleen nauttimaan ehtoollista, jonka jälkeen show oli ohi. Ehtoollinen jaettiin muoviämpäreistä. Ämpärit kiersivät salissa ja jokainen poimi sieltä “kertsiehtikseksi” ripittämämme pienen muovisen pikari viiniä ja leipää. Leipä oli puristuksissa kannen välissä. Messun jälkeen kaikki kynnelle kykenevät tulivat tervehtimään ja kiittämään meitä ja toivottivat meidät tervetulleiksi Salemiin ja Chicagoon. Saimme esittelykierroksen kirkon tiloista ja ostimme messun DVD:n omaksi kuorolle. Messu oli kuun ensimmäinen sunnuntai, joten silloin pidettiin myös kuun ainoa kastetilaisuus. Kokovartalokasteessa kastettiin viisi henkilöä, osa heistä nuoria lapsia. Esittelykierrosta pitävä mies kertoi, että yleensä kasteen otti n. 30 henkilöä kuussa.

Söimme lounasta Orland Mallilla, kuoro tarjosi hampurilaisaterian. Sen jälkeen saimme shoppailla ostarilla vapaasti. Siellä oli muutamia Suomestakin tuttuja brändejä, mutta suurin osa oli tuntemattomia. Omasta mielestä paras kauppa oli Box Lunch, jossa myytiin eri elokuva, tv-sarja ja peli oheistuotteita.

Lounaan jälkeen jatkoimme suoraan Trinity United Churchin (400 W 95th St) messuun, joka alkoi klo 18. Tämä oli Obaman vanha kirkko. Se oli Jonaksen kuvauksen mukaan keskiluokkainen kirkko, ja saarnamiehen puheesta kuulikin tämän väitteen todeksi. Mies puhui käyttäen sellaisia sanoja, joita hyvänkin englannin taitajan oli hieman vaikea seurata. Kontrasti Salemin ja Trinityn saarnojen välillä oli kuin yö ja päivä. Siinä missä Salemin puhuja oli hauskuuttanut yleisöä vitsikkäillä vertauksillaan ja yksinkertaisella puheenparrella, puhui Bryan Jonsson monimutkaisin sanankääntein tärkeästä yhteiskunnallisesta asiasta: mustien olemassaolon oikeudesta. Puheesta puuttui Jumalaa ylistävä ote. Aiheena oli Amerikkaa puhuttanut tapahtuma pelaajista, jotka eivät olleet suostuneet kumartamaan Amerikan kansallislaulun aikana. Puhe oli purevaa tekstiä ja täyttä asiaa. Mies vaati sosiaaliturvaa kaikille ja herätteli myötätuntoon mustaa väestöä kohtaan. Täyttä asiaa, ja voimakkaita yhteiskunnallisia tunteita herättävää. Silti jäi tunne, että tästä puuttuu jotain.

Ehtoollisen aikana pastori laittoi punaisen essun päälle, mikä oli mielestäni hyvä yksityiskohta. Kyseessähän on pyhä ateria. Kertsiehtiksen viini muistutti etovasti aitoa verta killuessan pikku purnukassaan. Tämäkin oli hyvä vaikkakin hieman järkyttävä yksityiskohta omasta mielestäni.

Messun jälkeen saimme esitää kysymyksiä eräälle seurakuntalaiselle, joka vastasi parhaansa mukaan. Keskustelu kääntyi politiikkaan ja saarnan sisältöön ja mies kertoi, että Trinity oli usein hankaluuksissa sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät olleet samaa mieltä heidän kanssaan. Tomy tiesi kertoa, että Obama oli presidentiksi pyrkimisensä aikana eronnut kyseisestä kirkosta, sillä se oli ruvennut ottamaan kantaa Hillarya vastaan Obaman puolesta. Keskustelu oli pitkä ja antoisa. Siitä jäi tunne, että kaikki mitä oli viikon aikana jäänyt mielenpäälle sai eräänlaisen vastauksen tai konseptin. Jopa rahan tarjoaminen suurin elkein, selittyi sillä, että pienemmissä seurakunnissa pastori teki valtavan määrän työtä vailla sosiaaliturvaa ja koko seurakunta eli lahjoituksista. Mies kertoi myös gospelin historiasta ja siitä kuinka Länsi-Afrikkalaisia vietiin orjiksi Amerikkaan. Lopuksi lauloimme hänelle ja paikalle saapuneelle talonmiehelle Finlandian ja Down by the Riverside.

Jokainen tapaamamme henkilö, olkoon satunnainen vapaaehtoinen, joka esitteli meille kirkkoaan, kuoron jäsen tai pastori, sai meiltä lahjaksi Aalto maljakon ja Fazerin suklaata. Niin myös Jonas Engström, viimeisenä päivänä.

Torstain pitkän ja heittäytymiskykyä vaatineen päivän jälkeen perjantai aamupäivä oli vapaa aikaa kuorolaisille. Itse lähdin yhden porukan kanssa shoppailemaan. Kävimme Barnes & Noblessa sekä Macy’sillä. Söimme Deep Dish Pizzaa lounaaksi.

Klo 19:30  lähdimme Bethlehem Star Churchiin (10723 S. Halsted St) juhlistamaan pastori Julia Maddoxin syntymäpäivää. Kirkko oli tupaten täynnä ja bileet käynnissä, kun saavuimme. Meidät otettiin jälleen vastaan hymyjen ja kättelyiden ja halausten kera. Istuimme keskipenkeille kirkon takaosaan. Juhlassa kuorot eri kirkoista pistivät parastaan pastorin kunniaksi. Muistan, että aluksi ainakin oma oloni oli varautunut, enkä tiennyt mitä odottaa. Mitä pidemmälle ilta eteni, sen vapautuneemmaksi kuoromme olo kävi ja lähdimme mukaan tanssimaan ja taputtamaan. Tapahtuman keskivaiheilla kerättiin kolehti pastorin kunniaksi. Puhuja totesi toivovansa, että seurakunta kerää 3000 dollaria Maddoxin kunniaksi. “Love token” oli lahjan nimi. “Minä aion antaa 100 dollaria” mies sanoi ja heilutti sadan dollarin seteliä korkealla ilmassa. Ne, jotka haluavat myöskin antaa sata, tulkaa nyt.” mies neuvoi ja ihmiset lähtivät tuomaan rahoja isoihin koreihin, joita kaksi henkilöä piteli lavan edessä. “Jos et voi antaa 100 dollaria, niin tee parhaasi ja tule kuitenkin siunattavaksi” Kävimme kaikki vuorollamme antamassa lahjuksemme ja halaamassa pastoria.

Juhlassa nähtiin myös todistuksia Jumalan mahtavuudesta: “tämän naisen poika ammuttiin viime viikolla, ja täällä hän istuu eturivissä, ylistämässä Jumalaa!” totesi Pastori Maddox. Jonas ja aiemman päivän luennoitsija olivatkin kertoneet meille, että monelle mustalle arki saattoi edelleen olla varsinaista kamppailua. Joku saattaa työkseen toimia talonmiehenä tai kaupan kassana ja saa viikon mittaan kuulla ikäviä kommentteja ja tehdä fyysisesti rasittavaa työtä, mutta seitsemäntenä päivänä viikossa, sunnuntaina, hän saa olla oma itsensä ja vapautua kaikista kahleista, ja ylistää Jumalaa. Monissa lauluissa toistuikin vapauden, kahleista riisumisen ja kiitollisuuden teemat. Tunnelma synttäreillä oli hurmoksellinen. Eräs mies veti jostain yhtäkkiä tamburiini esiin ja säesti istumapaikaltaan kulloinkin vuorollaan esiintyvää kuoroa. Syntyi idea laittaa Meilahden kirkon penkkeihin muutama tamburiini vastaavan varalle yleisölle.

Paikalle saapui myös tuttuja naamoja Fellowship Churchista: Pastori Brynat Jones ja Dr. LuDella Evans, pastori Evansin sisko. Tuntui hämmentävän hyvältä nähdä tuttuja kasvoja, kuin olisimme todellakin jo osa sitä yhteisöä. Yhtä suurta perhettä.

Kuoro esitti omat kappaleensa viimeisenä. Lauloimme Kaipaava “joskus kaipaat niin paljon, että sinuun sattuu” ja “God is Good”. Jonas selitti yleisölle: Olemme kaikki yhdessä Jumalan kuva. Jos yksikin henkilö puuttuu, puuttuu se, Jumalan kuvasta.” Toistuva teema pastorien ja kuoronjohtajien puheissa matkalla oli myös se, kuinka Taivaassa ei tule olemaan eri kirkkojen kuoroja, eri maiden kuoroja, ei amerikkalainen kuoro ja suomalainen kuoro vaan yksi suuri taivaallinen kuoro, ja tämä on sen suuren kuoron harjoituspäivä!

Gospel Helsinki
Jalavatie 6 b, 00270 Helsinki
050 387 7157
gospelhelsinki@gmail.com
Kaikki sivuston kuvat Tuomo Björksten, ellei kuvan yhteydessä toisin mainita.
Kirjaudu